De Antoontjes

 • Over ons

  Wij zijn buitenschoolse opvang de Antoontjes. We bieden opvang na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Onze buitenschoolse opvang zit gevestigd in de Sint Antoniusschool en is in 2007 opgericht. Veel ouders en kinderen ervaren het als prettig dat wij in de school gevestigd zitten doordat het bekend, vertrouwd terrein is. Wij werken nauw samen met de school, en dit levert veel voordelen op.

  Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de verschillende ruimten van de school, waardoor het activiteitenaanbod gevarieerd is. Ook op het gebied van communicatie tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten werkt het erg voordelig, doordat de pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar dagelijks zien. Meer hierover op de pagina over onze pedagogische visie.

  Team

  Ons team bestaat uit pedagogisch medewerkers:

  Pat   werkt op maandag t/m donderdag

  Nazia   werkt op woensdag en vrijdag

  Meryem   werkt op maandag, dinsdag en donderdag

  Zahra   leidinggevende

  Elk jaar worden wij geïnspecteerd door de GGD. Het inspectierapport 2014 kunt u hier downloaden (PDF).

 • Aanbod

  Wij hebben 1 bso groep (max 20 kinderen per dag) in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

  Inschrijven

  U kunt uw kind inschrijven via het aanmeldformulier (Word)
  (pdf versie). Bij ontvangst van uw aanmeldformulier krijgt u hierover een bevestiging. Zodra uw kind geplaatst kan worden word er contact met u opgenomen.

  Kosten

  De uurprijs van bso de Antoontjes bedraagt 6,60 per uur. Een uitgebreid overzicht van de tarieven kunt u lezen in de 'Tabel uren en prijzen Buitenschoolse Opvang'
  Om te zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag raden wij u aan een proefberekening te maken via de website van de belastingdienst.

 • Activiteiten

  Op het gebied van activiteiten maken wij veelvuldig gebruik van de ruimten binnen en buiten en de school, zoals het speel/gymlokaal en de ruime binnen en buitenschoolpleinen. Wij organiseren dan ook met regelmaat spel- en sportactiviteiten, voetbaltraining, dans-, kook-, en knutselactiviteiten. Tijdens de schoolvakanties geldt dit ook en maken wij verschillende uitstapjes naar bijvoorbeeld musea, parken, bioscoop, pierebadje en speeltuinen. Zodat u een beeld kunt vormen van een dag bij De Antoontjes hebben wij het informatieboekje Infotonius).

 • Contactgegevens

  BSO de Antoontjes
  Lastageweg 50
  1011DB Amsterdam

  06 - 492 42 281
  info@deantoontjes.nl

  Openingstijden

  • Maandag 13.30 tot 18.30
  • Dinsdag 13.30 tot 18.30
  • Woensdag 11.30 tot 18.30
  • Donderdag 13.30 tot 18.30

  Tijdens alle schoolvakanties zijn wij van 08.00-18.30 geopend.

 • Pedagogische visie

  Pedagogisch beleid wordt ontwikkeld vanuit een pedagogische visie, opvoedingsideeën/theorieën. Pedagogische visie geeft aan op welke wijze men vindt dat kinderen zich ontwikkelen en welke rol of taak opvoeders hierin hebben.

  Opvoedingsideeën

  Opvoedingsideeën van de pedagogisch werkers worden vaak gevormd door reeds bestaande pedagogische theorieën over opvoeding. Sommige hiervan zijn uitgewerkt tot een praktische opvoedingsmethode. Een methode waar momenteel veel mee gewerkt wordt, en waar onze keus naar uitgaat, is die van Thomas Gordon. Centraal in deze methode staat het luisteren naar de kinderen.

   Andere belangrijke elementen in deze methode zijn:
  • het ingaan op behoeften en gevoelens van kinderen
  • vanuit respect voor elkaar, naar elkaar luisteren
  • “ik”-boodschappen geven
  • samen oplossingen vinden voor problemen
  • zelfstandigheid bevorderen
  • opvoeders maken ook fouten: erkennen en bereid zijn ervan te leren
  • eigen behoeften, stemmingen en gevoelens spelen een rol bij de opvoeding
  • een opvoeder kan en hoeft niet altijd consequent of aardig te zijn.

  Een uitgebreide omschrijving van ons pedagogisch beleid kunt u downloaden (pdf).

 • Pedagogische visie

  Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar een veilige en gezellige plek bieden na schooltijd. Een leefsituatie creëren waarin het kind in zijn/haar behoefte word voorzien en zich kan ontplooien. Een plek waar kinderen graag komen en waar ze zichzelf kunnen zijn.

  Een plek van waaruit ze allerlei uitdagende speelmogelijkheden en activiteiten kunnen ondernemen, zowel individueel als in groepsverband. Het belang van het kind en de vrije tijd van het kind staan hierin centraal.

  De tijd na school is hun vrije tijd en het is van belang dat kinderen deze vrije tijd zoveel mogelijk op hun eigen manier vorm kunnen geven/invullen. Hierin staat uiteraard het contact maken en onderhouden met zowel kind als ouder centraal.

  Regels

  Deze zijn nodig om een leefbare situatie te kunnen creëren. Vanwege het gegeven dat zo goed als alles in groepsverband gebeurt, worden er grenzen gesteld aan wat acceptabel is binnen de groep. Deze regels liggen in het verlengde van hoe we met elkaar omgaan.

  Pedagogische uitgangspunten

  Het accent ligt hier op het bieden van een prettige vrijetijdsbesteding. Presteren maakt onderdeel uit van de schoolbanken, dat hoeft hier niet. Het is belangrijk dat kinderen tot vrij spel komen en hieraan plezier ontlenen. Het actief leren word hier ook aan ontleend. Kinderen zelf laten kiezen stimuleert hun in hun zelfvertrouwen en draagt bij aan hun verdere ontwikkeling. Tevens maakt het hun bewust van de keuzes die ze maken.

 • Uitgangspunten

  Het creëren van een gezellige omgeving waarin structuur, veiligheid (fysiek) en geborgenheid centraal staan.

  Het kind staat centraal: ieder kind is uniek. We zien het kind als een individu met zijn eigen aanleg, ontwikkeling, temperament en behoeften. We bieden ieder kind om zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. We nemen kinderen serieus en luisteren naar hun.

  Kinderinspraak achten wij belangrijk: hier wordt dan ook aandacht aan besteed.

  Regels

  Op de BSO leven kinderen in een groep. Dit biedt voordelen: er zijn altijd kinderen om mee te spelen. Echter zijn er ook kinderen die behoefte hebben aan privacy en alleen spelen. We willen dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Doordat ze onderdeel uitmaken van een groep, ontdekken zij hoe ze om kunnen gaan met verschillen en hoe ze rekening moeten houden met anderen.

  Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in te gaan op de signalen van het kind, waarin structuur word gebracht en zorg draagt voor een gezellige sfeer.

 • Voeding

  Binnen onze opvang wordt op verantwoorde wijze omgegaan met voeding. Voor een goede ontwikkeling van de kinderen zorgen wij ervoor dat ze de benodigde bouw- en voedingsstoffen binnenkrijgen. We streven een gezond eetpatroon van de kinderen na.
  Lees meer over ons voedingsbeleid. (pdf)

   
 • Nieuwsbrieven

  Drie keer per jaar versturen wij nieuwsbrieven naar alle ouders. Op deze pagina kunt u ze nog eens nalezen.

  Aanmelden

  Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een mailtje naar info@deantoontjes.nl en wij zetten u op de verzendlijst. Afmelden kan altijd, via hetzelfde e-mailadres.